Een productieve medewerker volgt zijn kompas

Zingeving als bron voor duurzaam presteren.

Dit artikel van Lia Hol en Christel van Neerven werd eerder gepubliceerd in 
Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties.