Logo zinin, zingeving in werk
Froukje Davidse en Lia Hol van zinin

      Wie wij zijn


Wij, Froukje Davidse en Lia Hol, hebben in ons eigen leven en werk ontdekt dat mensen floreren als ze werk doen dat zin heeft en waar ze zin van krijgen. Ook onderzoek wijst uit dat het ervaren van zin positief bijdraagt aan gezondheid. Reden voor ons om onze kennis en ervaring samen te brengen in Zinin en die nuttig te maken voor anderen. En daar leren en genieten wij dan weer  van!

Wie is zinin

Over Froukje Davidse

Wanneer het gaat over zingeving dan kun je je zelf niet buiten beschouwing laten. Voor mij is praten, nadenken en werken met zin zo belangrijk dat ik besloot er mijn werk van te maken. Het geeft mijn leven kleur en maakt mijn dag de moeite waard.

Er de zin van in zien

Na mijn theologische studie ben ik gaan werken in de ouderenzorg. Mijn visie op zingeving is hier voor een deel ontstaan. Want in een tijd waar gesproken wordt over voltooid leven is het hard nodig om het gesprek te voeren over betekenisvol leven. In de begeleiding van ouderen en zorgmedewerkers heb ik gezien wat zinvol werken inhoudt en wat de gevolgen zijn wanneer je 'er de zin niet meer van in ziet.' Friedrich Nietzsche zegt: 'Wie een waarom heeft om voor te leven kan bijna ieder hoe verdragen.'  

Samen zoeken naar wat zingeving is

Het is geweldig om mensen en organisaties te ondersteunen in hun zoektocht naar wat dit 'waarom' voor hun is. In mijn eigen leven put ik kracht uit christelijke bron. Het leven heeft zin omdat ik geliefd ben door God. Deze liefde geeft mij hoop wanneer het moeilijk is.

Contextueel

Als contextueel geschoold Geestelijk verzorger geloof ik dat we worden wie we zijn in het licht van de (A)ander. Zonder ander kan er ook geen ik zijn. Wij zijn onlosmakelijk verbonden met betekenisvolle anderen in onze context.  In mijn begeleiding doen deze anderen altijd mee. Zij maken ons soms het leven moeilijk, maar de moeite waard!

Naast Zinin werk ik ook als Contextueel geestelijk verzorger en zingevingsadviseur. Meer weten?

Lia Hol van Zinin

Over Lia Hol

Zélf ervaar ik zin als ik samen met Froukje aan iets goeds werk; als het ons lukt om bij iemand of in een groep iets boven te halen dat daarna richtinggevend blijkt; als ik lekker samen met anderen buiten aan het werk ben en de boel letterlijk en figuurlijk zie opfleuren; als ik op kwetsbare momenten dichtbij iemand mag zijn.

Zakelijke context en persoonlijke inspiratie

Ik ben bedrijfskundig en levensbeschouwelijk geschoold. Dit lijkt op het eerste gezicht misschien een vreemde combinatie. Maar als je weet dat zin de rode draad in mijn werk is, zie je dat deze twee verschillende aanvliegroutes elkaar juist heel mooi aanvullen. De context waarin we werken en de relaties die we in de buitenwereld aangaan met anderen zijn van wezenlijk belang voor het ervaren van zin. De bronnen van inspiratie waaruit we putten zijn dat ook.  Dat speelt zich meer af aan de binnenkant. Daar waar we vroeg of laat geconfronteerd worden met levensvragen als ‘Wie ben ik eigenlijk?’ en ‘Wat is de bedoeling van mijn leven?’.

In ons werk binnen Zinin brengen we de zakelijke context en de persoonlijke inspiratie bij elkaar.

En verder

Naast mijn werk voor Zinin begeleid ik mensen individueel bij vragen die vaak werkgerelateerd zijn. Ook organiseer ik samen met anderen bezinningsweken in Zuid-Afrika. Onnodig te zeggen dat ook in deze bezigheden zin de rode draad is. Meer informatie hierover?